Szkoła Podstawowa w Kwakowie

 

ul. Słupska 5, Kwakowo

 

76-251 Kobylnica 

 

Tel.: 59 846 20 80

 

www.sp-kwakowo.pl

 

sekretariat@sp-kwakowo.pl

 

deklaracja dostępności

 

 

Stypendia socjalne
04 września 2019

 

Szanowni Rodzice

Informuję iż istnieje możliwość uzyskania stypendium socjalnego na rok szkolny 2019/2020

  dla  rodzin w których  występuje trudna sytuacja materialna wynikająca z niskich dochodów

tj. do 528,00 zł netto na członka rodziny.

 Aktualne wnioski znajdują się u pedagoga szkolnego.