Szkoła Podstawowa w Kwakowie

 

ul. Słupska 5, Kwakowo

 

76-251 Kobylnica 

 

Tel.: 59 846 20 80

 

www.sp-kwakowo.pl

 

sekretariat@sp-kwakowo.pl

 

deklaracja dostępności

 

 

STOP CYBERPRZEMOCY
08 grudnia 2019

 

Konkurs rozstrzygnięty!!29 października rozstrzygnięty został konkurs na najlepszy plakat pt. STOP CYBERPRZEMOCY .Konkurs adresowany był do uczniów klas VI-VII. Miał na celu rozumienie i uświadomienie zagrożeń wynikających z użytkowania mediów elektronicznych, poznanie sposobów reagowania i aspekty ochrony prawnej w przypadku cyberprzemocy.Zadaniem uczestników konkursu było wykonanie plakatówUczniowie opracowali bardzo ciekawe projekty, spośród których nagrodzono trzy prace.Laureaci konkursu:I miejsce – Aleksandra Michewicz- klasa VIII miejsce- Zuzanna Szymańska- klasa VIIII miejsce- Marek Szefler- klasa VIIPrace zostały wywieszone na szkolnym holu