Szkoła Podstawowa w Kwakowie

 

ul. Słupska 5, Kwakowo

 

76-251 Kobylnica 

 

Tel.: 59 846 20 80

 

www.sp-kwakowo.pl

 

sekretariat@sp-kwakowo.pl

 

deklaracja dostępności

 

 

Rekrutacja 2022/2023
10 marca 2022

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Polskich Olimpijczyków w Kwakowie informuje, że w dniach od 14.03.2022 r. do 31.03.2022 r. w naszej placówce odbędzie się rekrutacja do oddziałów przedszkolnych oraz klasy pierwszej na rok szkolny 2022/2023. W związku z powyższym prosimy zainteresowanych o zapoznanie się z regulaminem rekrutacji oraz pobranie ze strony internetowej szkoły, stosownych dokumentów(www.sp-kwakowo.pl).

Prosimy o złożenie winsoków w nieprzekraczalnym terminie do 31.03.2022 r.

 

Wnioski można złożyć osobiście (skrzynka podawcza znajduje się przy tylnym wejściu do szkoły) lub mailowo: sekretariat@sp-kwakowo.pl.
Regulamin przyjmowania dzieci do oddziałów przedszkolnych na terenie gminy Kobylnica
Oświadczenie woli przyjęcia dziecka do oddziału przedszkolnego
Termin rekrutacji OP

Wniosek - oddział przedszkolny
Regulamin przyjmowania dzieci do klas I na terenie gminy Kobylnica
Oświadczenie woli przyjęcia dziecka do szkoły podstawowej
Termin rekrutacji SP

Wniosek - klasa pierwsza 

Po podaniu do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych, rodzic ma obowiązek złożyć potwierdzenie woli przyjęcia dziecka w postaci pisemnego oświadczenia.

 

W przypadku realizacji rocznego przygotowania przedszkolnego lub obowiązku szkolnego w innej placówce, rodzic jest zobowiązany pisemnie poinformować sekretariat Szkoły Podstawowej w Kwakowie.