Szkoła Podstawowa w Kwakowie

 

ul. Słupska 5, Kwakowo

 

76-251 Kobylnica 

 

Tel.: 59 846 20 80

 

www.sp-kwakowo.pl

 

sekretariat@sp-kwakowo.pl

 

deklaracja dostępności

 

 

Rekrutacja 2021/2022
24 lutego 2021

 

 

                       Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Polskich Olimpijczyków w Kwakowie informuje, że
 w dniach od 01.03.2021 r. do 31.03.2021 r. w naszej placówce odbędzie się rekrutacja do oddziałów przedszkolnych oraz klasy pierwszej na rok szkolny 2021/2022. W związku z powyższym prosimy zainteresowanych o zapoznanie się z regulaminem rekrutacji oraz pobranie ze strony internetowej szkoły, stosownych dokumentów (www.sp-kwakowo.pl).

Prosimy o złożenie wniosków w nieprzekraczalnym terminie do 31.03.2021 r.

 

Wnioski można złożyć osobiście (skrzynka podawcza znajduje się przy tylnym wejściu do szkoły) lub
mailowo:
sekretariat@sp-kwakowo.pl.

              

Regulamin przyjmowania dzieci do klas I w publicznych szkołach
Regulamin przyjmowania dzieci do przedszkola
Roczne przygotowanie przedszkolne - deklaracja
Wniosek - klasa pierwsza
Wniosek - oddział przedszkolny

 

W przypadku realizacji rocznego przygotowania przedszkolnego lub obowiązku szkolnego w innej placówce, rodzic jest zobowiązany pisemnie poinformować sekretariat Szkoły Podstawowej
w Kwakowie.