Szkoła Podstawowa w Kwakowie

 

ul. Słupska 5, Kwakowo

 

76-251 Kobylnica 

 

Tel.: 59 846 20 80

 

www.sp-kwakowo.pl

 

sekretariat@sp-kwakowo.pl

 

deklaracja dostępności

 

 

Rada pedagogiczna

 

Dyrektor - Andrzej Wojtaszek

Pedagog- Joanna Gończ, Olga Sztorc   

Psycholog- Urszula Mikołajczyk - Klim

Nauczyciele świetlicy- Natalia Filipczak

                                    Paweł Przybyło

                                    Anna Śmigiel

                                    Karolina Borkowska
                                    Olga Sztorc

Oddział przedszkolny 4-5: Karolina Skowronek

                                          Monika Malinowska

Oddział zerowy:                Magdalena Wirkus-Gąsiorek

Klasa I:   Małgorzata Kluś

Klasa II:  Karolina Borkowska

Klasa III: Kamila Węsierska-Piecyk

Klasa IV:  Katarzyna Siecińska

Klasa V:   Katarzyna Wieczorek

Klasa VI:  Lucyna Zblewska

Klasa VII: Katarzyna Szymańska
Klasa VIII:Sylwia Guzińska

 

Religia- Katarzyna Szymańska/ Krzysztof Karwasz

Język polski- Lucyna Zblewska. Magdalena Dawidowska

Język angielski-Katarzyna Wieczorek, Sylwia Guzińska

Język niemiecki - Sylwia Guzińska

Historia- Magdalena Dawidowska

Przyroda/Biologia/ Geografia- Katarzyna Szymańska

Matematyka- Katarzyna Siecińska, Małgorzata Kluś

Technika- Paweł Przybyło

Informatyka- Katarzyna Siecińska

Muzyka- Paweł Przybyło

Plastyka- Paweł Przybyło

Wychowanie fizyczne- Krzysztof Müller, Olga Sztorc

Wychowanie do życia w rodzinie-Magdalena Dawidowska

Edukacja dla bezpieczeństwa - Andrzej Wojtaszek
Fizyka/ Chemia/ Język kaszubski  - Renata Kopczewska

Nauczyciel wspomagający - Anna Śmigiel
Logopeda/nauczyciel biblioteki - Gabriela Fajtek