Szkoła Podstawowa w Kwakowie

 

ul. Słupska 5, Kwakowo

 

76-251 Kobylnica 

 

Tel.: 59 846 20 80

 

www.sp-kwakowo.pl

 

sekretariat@sp-kwakowo.pl

Rada pedagogiczna

 

Dyrektor - Andrzej Wojtaszek

Pedagog- Joanna Gończ   

Psycholog- Urszula Mikołajczyk - Klim

Świetlica-

         Grażyna Szcześ

         Wiesława Jopek Konieczna

         Anna Śmigiel

         Anna Rudnik

         

Oddział przedszkolny 4-5: Karolina Skowronek

                          Judyta Sybila

Oddział zerowy: Magdalena Wirkus-Gąsiorek

Klasa I:Kamila Węsierska-Piecyk

Klasa II:Małgorzata Kluś

Klasa III:Karolina Borkowska

Klasa IV: Lucyna Zblewska

Klasa V: Katarzyna Szymańska

Klasa VI: Helena Górniewicz

Klasa VII: Katarzyna Siecińska
Klasa VIII:Katarzyna Wieczorek

 

Religia- Katarzyna Szymańska/ Anna Rudnik

Język polski- Lucyna Zblewska. Magdalena Dawidowska

Język angielski-Katarzyna Wieczorek

Język niemiecki - Helena Górniewicz

Historia- Magdalena Dawidowska

Przyroda/Biologia/ Geografia- Katarzyna Szymańska

Matematyka- Katarzyna Siecińska, Małgorzata Kluś

Technika- Anna Rudnik

Informatyka- Katarzyna Siecińska, Małgorzata Kluś

Muzyka- Paweł Przybyło

Plastyka- Anna Rudnik

Wychowanie fizyczne- Krzysztof Müller, Olga Sztorc

Wychowanie do życia w rodzinie-Magdalena Dawidowska

Edukacja dla bezpieczeństwa - Andrzej Wojtaszek
Fizyka/ Chemia/ Język kaszubski  - Renata Kopczewska

Nauczyciel wspomagający - Olga Sztorc, Anna Śmigiel