Szkoła Podstawowa w Kwakowie

 

ul. Słupska 5, Kwakowo

 

76-251 Kobylnica 

 

Tel.: 59 846 20 80

 

www.sp-kwakowo.pl

 

sekretariat@sp-kwakowo.pl

 

deklaracja dostępności

 

 

Dzień Ziemii
04 czerwca 2017

22 kwietnia to data znana nam jako Światowy Dzień Ziemi. Jest to dzień szczególnie ważny dla nas wszystkich, ponieważ właściwa edukacja proekologiczna, dokonywana już od najwcześniejszych lat, jest w stanie wykreować pozytywne zachowania wśród młodzieży. Znajomość problemów związanych z degradacją środowiska oraz nauka ich skutecznego zwalczania powinny być krzewione wśród dzieci, które w przyszłości będą w stanie tworzyć świadome oraz proekologiczne społeczeństwo. 
Z okazji Dnia Ziemi w Szkole Podstawowej im. Polskich Olimpijczyków w Kwakowie zorganizowane zostały różnorodne gry i zabawy w języku polskim i angielskim. Wśród nich były między innymi gry memory, których tematem przewodnim były zwierzęta, natura oraz recycling. Kolejne gry, przygotowane przez nauczycielkę języka angielskiego, Katarzynę Wieczorek, związane tematycznie były z segregowaniem odpadów. W pierwszej z nich uczniowie mieli za zadanie przyporządkować odpowiednie odpady do właściwych śmietników, ucząc się jednocześnie angielskiego słownictwa związanego z recyclingiem. Kolejna zabawa łączyła zarówno elementy edukacyjne, jak i sportowe, ponieważ uczniów czekał wielki wyścig z miotłami. Z klas IV-VI wybrani zostali reprezentanci dziewczyn i chłopaków, którzy następnie musieli jak najszybciej posegregować odpady do śmietników z nazwami GLASS, PAPER oraz PLASTIC. Uczniowie pod opieką nauczyciela przyrody, Wiesławy Jopek-Koniecznej, opowiadali także o sposobach ochrony środowiska oraz o tym, w jakim czasie rozkładają się poszczególne odpady.
Dzień Ziemi zorganizowali nauczyciele świetlicy szkolnej.